Bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tây

0 Anh Thư
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1149/TTg-KTN chỉ đạo bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hà Tây.

Bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tây

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 1149/TTg-KTN chỉ đạo bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hà Tây.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, bổ sung 8.118ha đất (gồm 7.155ha đất nông nghiệp và 963ha đất phi nông nghiệp) vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hà Tây để thực hiện các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Thủ tướng chỉ rõ việc điều chỉnh, bổ sung 8.118ha đất này phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Hà Tây có trách nhiệm rà soát nhu cầu sử dụng đất của từng dự án, nhằm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích khác. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo của các dự án nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch Hà Nội mở rộng.

Anh Thư

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top