Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho người làm nghĩa vụ quốc tế chưa khả thi

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cử tri tỉnh Long An đề nghị Trung ương xem xét bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

ảnh 1

Người dân nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc xem xét bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế.

Cụ thể, cử tri đề nghị Trung ương xem xét bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, vì hiện nay theo Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 9-42013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đối tưởng này chỉ được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

Về vấn đề này Bộ LĐ-TB&XH trả lời, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và tổng thể chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách ưu đãi người có công nói riêng, đề xuất của cử tri về việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và chế độ điều dưỡng cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế đã được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần là chưa thật sự khả thi.

Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc bổ sung chính sách trên cơ sở phải đảm bảo tính khoa học, lịch sử và phù hợp với thực tiễn điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top