Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư

0 (Theo TTXVN)
ANTĐ Bộ Chính trị vừa ban hành các Quyết định số 138 - QĐNS/TW và số 139 - QĐNS/TW về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.
Theo Quyết định số 138 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, chuyển công tác về Văn phòng Trung ương Đảng và giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Quyết định số 139 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng, để giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top