Bộ Công an quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

0 Hải Như
ANTD.VN - Chiều 3-7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương. 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. 

ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

ảnh 2

Hội nghị quán triệt dành cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top