Bộ Công an: Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

0 Châu Anh
(ANTĐ) - Sáng qua 19-5, Đảng ủy Công an TW, Lãnh đạo Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2010). Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an…

Bộ Công an: Kỷ niệm trọng thể 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ANTĐ) - Sáng qua 19-5, Đảng ủy Công an TW, Lãnh đạo Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2010). Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an…

Đại tướng Lê Hồng Anh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân ta, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân và khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng CAND với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng CAND sự quan tâm đặc biệt, chú ý sâu sắc tới việc xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia và giữ gìn TTATXH. Người không chỉ quan tâm đến tư cách người Công an cách mạng  mà còn  quan tâm toàn diện về xây dựng tổ chức, bộ máy Công an gần dân, phục vụ dân; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lý tưởng và lẽ sống của mình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ ANTT bao gồm những vấn đề cơ bản về nhận thức, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp, nghệ thuật và tổ chức lực lượng đấu tranh bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH. Người đã để lại cho lực lượng CAND di sản tinh thần vô cùng quý báu, luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi CBCS CAND. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là khởi nguồn của mọi thắng lợi trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam nói chung, nhiệm vụ bảo vệ ANTT nói riêng đang đặt ra hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, hơn lúc nào hết, lực lượng CAND phải tiếp tục ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm tiêu chuẩn rèn luyện phẩm chất, năng lực, tư cách đạo đức của người CBCS Công an.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh yêu cầu: Các cấp ủy Đảng trong CAND phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quan tâm đến công tác đào tạo, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, mài sắc tinh thần cảnh giác, ý chí tiến công địch và các loại tội phạm; tăng cường đoàn kết nhất trí, kỷ luật nghiêm minh, hiệp đồng chiến đấu; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm; đồng thời động viên, cổ vũ khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt để CBCS học tập, noi theo.

Trong quá trình công tác và chiến đấu, CBCS CAND phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; CAND phải tập trung phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”’;“ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. CBCS CAND phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp, hình thức vận động quần chúng, biết dựa vào dân, mọi hành động, việc làm đều vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân, thường xuyên tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu, tin yêu và tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Châu Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top