Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

1 PV

ANTĐ Hôm qua, 28-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức công bố danh sách 19 đồng chí vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất khóa XII bầu vào Bộ Chính trị khóa XII. Theo Đại hội, cơ cấu Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi công việc trong tình hình mới.  

ảnh 1Đồng chí Nguyễn Phú Trọng


ảnh 2Đồng chí Trần Đại Quang 


ảnh 3Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân 


ảnh 4Đồng chí Ngô Xuân Lịch 


ảnh 5Đồng chí Tô Lâm 


ảnh 6Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc


ảnh 7Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ảnh 8Đồng chí Đinh Thế Huynh 


ảnh 9Đồng chí Phạm Minh Chính ảnh 10Đồng chí Tòng Thị Phóng 


ảnh 11Đồng chí Vương Đình Huệ ảnh 12Đồng chí Trần Quốc Vượng 


ảnh 13Đồng chí Phạm Bình Minh 


ảnh 14Đồng chí Trương Thị Mai 


ảnh 15Đồng chí Trương Hòa Bình 


ảnh 16Đồng chí Nguyễn Văn Bình 


ảnh 17Đồng chí Võ Văn Thưởng 


ảnh 18Đồng chí Đinh La Thăng  

ảnh 19Đồng chí Hoàng Trung Hải 

bình luận(1 bình luận)

20x20LÙ VĂN THẢO

Ai làm cũng được nhưng phải làm cho tốt nhiệm vụ đang nắm giữ. Đề nghị cán bộ nên quan tâm và đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trương trạm trên miền núi tây bắc này.

Cùng chuyên mục
Top