Biến động đầu vào từ 3-5%: EVN được quyền tăng giá điện?

0 Hà Linh

ANTĐ Đây là một trong những điểm mới so với hiện hành được đưa ra tại dự thảo quyết định quy định giá bán lẻ điện bình quân, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. 

ảnh 1Giá điện tác động lớn đến sản xuất và sinh hoạt

Biến động 3-5%: EVN được quyền tăng giá

Theo dự thảo đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định và chỉ được điều chỉnh tăng ở mức 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng.

Cụ thể, trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 3- 5% và trong khung giá quy định, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Ở mức trên 5% hoặc giá bán điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, EVN lập hồ sơ phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định.

Ngược lại, khi các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Như vậy, dự thảo này đã hạ thấp mức biến động các thông số đầu vào để trao quyền tự quyết giá điện cho EVN. Thay vì EVN được quyết định tăng giá bán điện khi các yếu tố đầu vào biến động 7-10% như quy định hiện hành, chỉ cần các yếu tố đầu vào biến động từ 3-5%, EVN đã được quyền điều chỉnh, với sự chấp thuận của Bộ Công Thương. Thời gian điều chỉnh giá điện cũng được rút ngắn từ 6 tháng/ lần xuống còn tối thiểu 3 tháng/lần.

Dự thảo cũng quy định Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện bình quân theo quy định. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu EVN giảm hoặc dừng tăng giá bán điện bình quân. Bộ Công Thương được phép mời tư vấn độc lập để thẩm tra hồ sơ điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Lập quỹ bình ổn giá điện

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 69 dành hẳn một điều quy định về quỹ bình ổn giá điện. Theo đó, quỹ này được thành lập để thực hiện mục tiêu bình ổn giá điện. Nguồn hình thành quỹ bình ổn giá điện được trích từ giá bán điện và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Việc trích lập quỹ được thực hiện khi các yếu tố đầu vào hình thành giá bán điện biến động làm giá bán điện bình quân giảm so với hiện hành và chi phí sản xuất kinh doanh điện chưa được tính hết vào giá bán điện đã được phân bổ hết.

Tương tự như quỹ bình ổn giá xăng dầu do doanh nghiệp quản lý, quỹ bình ổn giá điện do EVN thực hiện trích lập, quản lý và sử dụng theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính- Công Thương. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top