Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Phải xây dựng Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, yêu cầu tiên quyết của Hà Nội là phải giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.  

ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Sáng nay, 28-9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Theo báo cáo do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trình bày tại Hội nghị, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn được xây dựng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, công nghệ và quốc phòng, an ninh.

Khối đại đoàn kết toàn dân, "thế trận lòng dân" được xây dựng ngày càng vững chắc, tạo ra sức mạnh về tiềm lực chính trị, tinh thần cho KVPT. Thành phố cũng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. KVPT và hoạt động của khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ  vững chắc Tổ quốc và Thủ đô trong tình hình mới.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 06-Ctr/TU ngày 12/1/2009 về thực hiện Nghị quyết 28. Trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND TP qua các nhiệm kỳ và hàng năm cũng đều chú trọng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong KVPT ngay từ thời bình, bảo đảm đúng phương châm chỉ đạo của Đảng "bảo vệ đất nước, giữ vững từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy".

ảnh 2

Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân của Thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" cũng như các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

Từ đó, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng thành phố Hà Nội thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành của thành phố tập trung làm rõ, tạo sự thống nhất cao triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu tiên quyết là giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.  

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải đã trao tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top