Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận về cán bộ, đảng viên

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy tới đây phải thực hiện tốt hơn các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng…

ảnh 1Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì buổi làm việc

Sáng nay, 11-10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Quý III/2018 Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, thời gian qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2018. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Chương trình, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Do vậy, cần phải tiếp tục xác định các nội dung của chương trình này là những trọng tâm công tác của Đảng bộ thành phố trong quý IV/2018 cũng như thời gian tiếp theo.

“Trong đó, cần là làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng lưu ý phải triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Thành ủy, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đồng thời, cần thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng.

Cũng tại hội nghị kể trên, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề về nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Thành ủy ngày 24/9/2013 về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. 

Chỉ đạo về nội dung này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, thời gian tới, khối lượng, mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 vẫn còn rất lớn và khó hơn, đòi hỏi các cấp, ngành cần tập trung đánh giá kỹ hơn những vấn đề thực tiễn phát sinh, nhất là mô hình thí điểm kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố để có giải pháp khắc phục.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top