Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội

0 Phương Mai
ANTD.VN - Ông Lê Văn Thư, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, UBND Thành phố công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu ngày 28/12/2017.

Theo đó, ông Lê Văn Thư được bầu làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Phong được bầu làm Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Trung Thành được bầu làm Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/01/2018. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top