Bệnh viện tư nhân cũng sẽ được xếp hạng

0 Duy Tiến
(ANTĐ) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn xếp hạng BV tư nhân đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp, BV tư nhân cũng sẽ được xếp hạng  và xem xét lên hạng như các BV công hiện nay.

Bệnh viện tư nhân cũng sẽ được xếp hạng

(ANTĐ) - Theo dự thảo thông tư hướng dẫn xếp hạng BV tư nhân đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp, BV tư nhân cũng sẽ được xếp hạng  và xem xét lên hạng như các BV công hiện nay.

Quyết định xếp hạng BV tư có giá trị trong 3 năm. Trong thời gian 3 năm kể từ ngày có quyết định xếp hạng, cơ quan ra quyết định xếp hạng sẽ thẩm định lại để quyết định lên hạng tiếp nếu BV có tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân sự, trang thiết bị, áp dụng kỹ thuật mới hoặc xuống hạng nếu BV không đủ tiêu chuẩn giữ hạng theo quy định của thông tư này.

Cụ thể, các BV tư sẽ được xếp hạng dựa trên đánh giá chấm điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn về quy mô giường bệnh và nội dung hoạt động; cơ cấu lao động, trình độ chuyên môn; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế và thông tin liên lạc; khả năng chuyên môn kỹ thuật.                          

Duy Tiến

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top