Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân

0 Đại tá Đào Thanh Hải ((Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội))
ANTĐ Nhằm hoàn thiện các quy định của Hiến pháp nói chung và liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Công an nhân dân, chúng tôi có một số ý kiến góp ý về dự thảo. 
Đó là  bổ sung hai từ “an ninh” vào Điều 48 (sửa đổi, bổ sung Điều 77) như sau: “Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự, an ninh và tham gia xây dựng quốc phòng, an ninh toàn dân; việc thực hiện nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự, an ninh do luật định”. Tương tự, đề nghị bổ sung cụm từ “và trật tự an toàn xã hội” vào Điều 69 ( sửa đổi, bổ sung Điều 44) như sau: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc  Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”. Chúng tôi cũng đề nghị bổ sung cụm từ “phối hợp cùng lực lượng công an xã, dân phòng, bảo vệ…” vào nội dung  Điều 72 ( sửa đổi, bổ sung Điều 47) như sau: “ Công an nhân dân Việt Nam được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt phối hợp cùng lực lượng công an xã, dân phòng, bảo vệ… trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Theo chúng tôi, vì trên thực tế lực lượng công an xã, dân phòng, bảo vệ… thường xuyên sát cánh với Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Có thể nói lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều 73 như sau “Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; thực hiện chế độ  nghĩa vụ quân sự, an ninh, chính sách  hậu phương quân đội, công an; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm đời sống vật chất  và tinh thần cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội của đất nước”. Thực tiễn đã chứng minh việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn cả nước trong nhiều năm qua đã tác động và ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển, ổn định của nền kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top