Bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự

0 Chính Trung
ANTĐ Ngày 29-10, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật công chứng (sửa đổi). Qua 6 năm  triển khai, Luật Công chứng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, việc sửa đổi sẽ giúp nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, chất lượng hoạt động công chứng. Đồng thời, tăng trách nhiệm của công chứng viên để công chứng thực sự trở thành một công cụ bảo vệ người dân trong quan hệ dân sự. 
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, để giảm tải cho các UBND cấp xã, các phòng tư pháp cấp huyện cũng như tạo thuận tiện cho người dân, có ý kiến đề nghị cần mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Theo đó, sẽ cho phép các tổ chức này cùng thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký...

Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top