Bảo đảm thành công của Năm APEC 2017

0 Minh Trí
ANTĐ Chiều 22-10, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. 
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, Phó Thủ tướng nhận định, hợp tác APEC ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, nội hàm mang tính liên ngành. Các bộ, ngành tham gia hợp tác APEC cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đặc biệt với nước chủ nhà APEC 2015 là Philippines và APEC 2016 là Peru cũng như Ban Thư ký APEC quốc tế để chủ động đóng góp vào các quan tâm chung. Đồng thời, cần từng bước thúc đẩy các ưu tiên của ta, đặc biệt là các nội hàm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh APEC 2017 là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương cần nỗ lực cao nhất, bảo đảm thành công của Năm APEC 2017 trên tất cả các mặt nội dung, cơ sở vật chất, tuyên truyền, văn hóa, lễ tân, an ninh, y tế.

Trong 2 tháng cuối năm, các bộ, ban, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia cần đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị, hoàn thành các việc trong chương trình công tác năm 2015. Đồng thời, cần vận động các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và phối hợp với Việt Nam, chuẩn bị cho APEC 2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top