Báo chí HN học tập Nghị quyết Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng

0 A.H
ANTĐ Ngày 13-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
ảnh 1


TS Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt tới cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội, với các nội dung cơ bản về tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới làm nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển khoa học và công nghệ; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, để cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu rõ và nắm vững tầm quan trọng về quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên báo chí để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top