“Báo chí Hà Nội với công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô”

0 MAI PHƯƠNG
ANTĐ Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ xuất bản cuốn sách “Báo chí Hà Nội với công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô”. 
Ấn phẩm phản ánh khái quát về các hoạt động báo chí Thủ đô qua chặng đường 60 năm phát triển. Trong đó, từ những chặng đường đầu tiên từ sau ngày Giải phóng cho đến giai đoạn đổi mới và phát triển, báo chí Thủ đô luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền cũng như trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, báo chí đã góp phần phản ánh những sự thay đổi của Thủ đô về cả chất và lượng, trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội… Đặc biệt, nội dung cuốn sách cũng dành một phần giới thiệu khái quát về hoạt động, thành tích của báo chí Thủ đô, những gương mặt, bài viết tiêu biểu của báo chí Thủ đô trong những năm qua… Dự kiến, cuốn sách sẽ được phát hành vào ngày 15-9.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top