Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 70 năm thành lập

0 An Nhiên
ANTD.VN - Trong 70 năm công tác tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

ảnh 1

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì giao ban báo chí hàng tuần

Ngày 03-3-1949 thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TUHN của Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) trên cơ sở tách ra từ Ban Đảng vụ. 

Kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy là dịp để cán bộ, đảng viên, đội ngũ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng bộ, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc của Đảng, nâng cao niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân Hà Nội.

Đây cũng là dịp các cấp ủy đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc tham mưu triển khai quan triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, cụ thể đã tham mưu triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương, gắn với tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình.

Ban đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, chương trình của Thành phố, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị theo đúng kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mở lớp đúng quy trình, làm tốt công tác quản lý lớp học.

Đặc biệt, cơ quan tuyên giáo cũng kịp thời nắm bắt tình hình dư luận các vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất, phát sinh trên địa bàn Thành phố. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban đã chỉ đạo báo chí thành phố tuyên truyền các hoạt động kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội; đấu tranh chống diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, xây dựng và triển khai Đề án khai thác, sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên giáo... 

Có thể khẳng định, trong 70 năm qua, công tác tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm công tác tuyên giáo Thủ đô trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhiều phần thưởng cao quý: “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập hạng Nhất”, “Huân chương Lao động hạng Nhất”, “Huân chương Lao động hạng Ba” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 2-3 tới với gần 400 đại biểu tham dự. Trong chương trình, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đây là phần thưởng cao quý có giá trị cổ vũ, động viên mạnh mẽ cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng danh “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top