Ban hành giá bán nhà biệt thự

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Phí Thái Bình vừa ký Quyết định 116/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê.

Ban hành giá bán nhà biệt thự

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Phí Thái Bình vừa ký Quyết định 116/2009/QĐ-UBND ban hành quy định về giá bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê.

Mọi giao dịch về nhà biệt thự sẽ phải theo quy định mới
Theo đó, giá nhà được thực hiện theo Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 6-1-1995 của UBND TP về giá chuẩn nhà ở xây dựng mới. Hạn mức đất từ đường vành đai 2 trở vào trung tâm thành phố (thuộc 4 quận nội thành cũ) không quá 120m2/hộ; từ đường vành đai 2 trở ra không quá 180m2/hộ.

Đối với phần diện tích đất ở trong hạn mức, áp dụng mức thu 40% giá đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12-9-1997 về giá các loại đất và Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12-3-2004 của UBND TP về phân loại đường phố (gồm cả những đường phố mới đặt tên tính tới thời điểm bán) nhân với hệ số K = 2,7. Đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, áp dụng mức thu 100% giá đất do UBND TP ban hành hàng năm tại thời điểm bán.

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top