Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề xuất đưa cây mắc ca thành cây trồng mũi nhọn

0 Anh Tú

ANTĐ Bổ sung cây mắc ca vào nhóm cây nông, công, lâm nghiệp mũi nhọn cần được ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới tại Việt Nam, là một trong các đề xuất đối với Thủ tướng Chính phủ trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về kết quả Hội thảo “Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên”.

ảnh 1Đề xuất khuyến khích trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm mắc ca 

Theo Báo cáo số 137-BC/BCĐTN ngày 9-3-2015 gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chỉ ra rằng, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Đồng thời là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Để phát triển Tây Nguyên bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu và có tính chiến lược cả trước mắt và lâu dài.

Hiện Tây Nguyên đang có cà phê và cao su là những cây công nghiệp chủ lực, tuy nhiên, cả hai cây trên đều phát triển đạt ngưỡng. Với cơ sở khoa học thực tiễn trồng thử nghiệm và nhu cầu trong nước và trên thế giới về hạt mắc ca, Hội thảo “Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên” đi đến thống nhất về định hướng đưa mắc ca trở thành cây công nghiệp chiến lược mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên. Đồng thời với việc đề xuất bổ sung cây mắc ca vào nhóm cây nông, công, lâm nghiệp mũi nhọn.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích việc trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của loại cây này (như chính sách hỗ trợ mặt pháp lý về quyền sử dụng đất cho nông dân cũng như các chủ trương, chính sách, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư vào cây mắc ca).

Cho phép thành lập Hiệp hội mắc ca Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp/hộ nông dân trong quá trình phát triển trồng, chế biến và tiêu thụ hạt mắc ca ở Việt Nam.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thúc đẩy nhanh việc xây dựng Chương trình quốc gia về phát triển cây mắc ca trên cơ sở phối hợp với các địa phương có tiềm năng (các tỉnh Tây Nguyên), chú trọng việc phát triển cây mắc ca thành cây mũi nhọn của vùng Tây Nguyên với việc mở rộng quy mô diện tích một cách vững chắc, ứng dụng công nghệ cao và khai thác đồng bộ chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng chính sách ưu đãi về nguồn vốn để triển khai các sản phẩm tín dụng cho việc phát triển cây mắc ca, đồng thời khuyến khích hệ thống Ngân hàng thương mại đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các hộ nông dân trồng cây mắc ca.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top