“Bám” lộ trình Đề án thành lập Học viện Chính trị CAND

0 Tuấn Đạt
ANTĐ Ngày 22-1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND). 
Cuộc họp do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì; cùng dự có Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập Học viện Chính trị CAND đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, Thường trực Ban chỉ đạo đã chỉ đạo tiến hành xây dựng Đề án tiền khả thi, đến nay đã hoàn thành dự thảo Đề án. Đã chỉ đạo các tổ giúp việc tiến hành hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu liên quan, tập trung trên ba lĩnh vực: Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ; Nội dung ngành nghề và chương trình đào tạo; Địa điểm và cở sở vật chất, kỹ thuật để xây dựng Học viện. Đây sẽ là một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác XDLL CAND, đáp ứng yêu cầu XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trước mắt và lâu dài. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các kiến nghị, đề xuất về mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, nội dung đào tạo, địa điểm xây dựng Học viện…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ quyết tâm thực hiện đúng lộ trình của Đề án, tiếp tục rà soát lại quy mô, tổ chức trường theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện Chính trị CAND sẽ được thành lập trên cơ sở vật chất và địa điểm của trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND; dự kiến đào tạo các chuyên ngành về công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, chính sách cán bộ; vấn đề tham mưu chung; công tác Đảng, công tác quần chúng. Trước mắt triển khai các ngành học cần thiết như đào tạo cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu kinh nghiệm của mô hình các trường trong nước, nhất là các trường thuộc lực lượng vũ trang, trường đào tạo chuyên ngành để từ đó thành lập Học viện Chính trị CAND theo đúng lộ trình đã đề ra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top