Bãi bỏ ngay thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà

0 Minh Trí

ANTĐ  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; công bố công khai, minh bạch các quy trình thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng trực tiếp, tập trung, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu, cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy định không thành lập phòng trong Vụ hoặc thành lập phòng mới trong Cục; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top