Phòng Tổ chức cán bộ - CATP Hà Nội:

Âm thầm đóng góp trí và lực để Công an Thủ đô vững mạnh, vì nhân dân phục vụ

0 Hà Trung
ANTD.VN - Đúng vào dịp đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (giai đoạn 2013-2018), Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội vinh dự được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giới thiệu, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.

ảnh 1Một buổi họp giao ban định kỳ của Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội

Nhiều năm qua, CATP Hà Nội luôn nỗ lực và xứng đáng với trọng trách là lực lượng giữ vững sự ổn định an ninh, chính trị địa bàn “trái tim của cả nước”; luôn thể hiện và nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Trong kết quả ấy, có đóng góp quan trọng của lực lượng Tổ chức cán bộ (TCCB), những người âm thầm đóng góp trí và lực để Công an Thủ đô vững mạnh.

“Đón” xu thế, từng bước hoàn thiện đội ngũ cán bộ 

Phòng TCCB được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng CATP; công tác chính sách cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc CATP theo đúng đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy CATP nhằm xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban chỉ huy Phòng cho biết, một trong những giải pháp quan trọng đó là quán triệt toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an, CATP phát động. 

Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội liên tục đạt danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng từ 2013 đến năm 2016; từ năm 2014 đến năm 2016 liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Năm 2017, đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc…

Thấm nhuần tư tưởng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Phòng TCCB đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo CATP chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng tích cực, chủ động, có chương trình, kế hoạch và phân công thực hiện cụ thể. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định, quy trình, quy chế, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đón bắt những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản chỉ đạo số 2612/BCA-X11 ngày 28-10-2016; với tinh thần tích cực, chủ động, Phòng TCCB đã nghiên cứu, xây dựng và tham mưu với Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP triển khai 1 Nghị quyết, 2 Đề án: “Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy cấp đội, Công an phường, thị trấn, đồn trạm thuộc CATP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019” và “Đề án nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng; Công an quận, huyện, thị xã và tương đương thuộc diện Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP quản lý”. 

Thông qua kết quả thực hiện bước đầu của 2 Đề án, từng đồng chí lãnh đạo chỉ huy tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa kết hợp với nhận xét đánh giá của đồng chí, đồng đội có tác dụng tích cực giúp từng đồng chí có sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi trong toàn CATP đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CATP và Thường trực các quận, huyện, thị ủy trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ.

Phòng TCCB đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP xây dựng Kế hoạch số 287/KH-CAHN- PX13 về việc sắp xếp, bố trí, giảm cơ cấu chỉ huy cấp phó trong CATP, trong đó đã đề ra lộ trình kết hợp với việc triển khai 2 đề án để đánh giá thực trạng về cơ cấu, chất lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng; Công an quận, huyện, thị xã.

Thông qua nhận xét, đánh giá đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, có lộ trình, phương án củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí công tác phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác của từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Chính nhờ công tác sắp xếp, bố trí cán bộ một cách khoa học, có lộ trình cụ thể nên CATP đã đáp ứng được cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ là nguồn kế cận cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn”, Thông tư số 15 của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, căn cứ kết quả sơ kết 1 năm thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã tại 13 xã thuộc 9 huyện và kết quả rà soát, đánh giá tính chất, đặc điểm tình hình địa bàn, thực trạng tổ chức, biên chế lực lượng Công an xã thuộc 17 huyện và thị xã Sơn Tây, Phòng TCCB đã xây dựng Đề án bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, tổ chức hội thảo với các đơn vị trong CATP, thành lập Đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại CATP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai. Đến nay, Đề án đã hoàn thiện, báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện tại 45 xã và 5 thị trấn từ tháng 12-2017.

Một trong những mặt công tác mang tính “điểm nhấn” của Phòng TCCB là đã chủ động thực hiện công tác đào tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCS trong CATP. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, đơn vị phối hợp với các Học viện, Trường CAND tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ công tác cán bộ theo Thông tư 18 của Bộ Công an  quy định về tiêu chuẩn chức danh trong CAND.

Tiếp tục tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho cán bộ quy hoạch, chỉ huy cấp đội, phường đối với 500 đồng chí. Đặc biệt, đã hoàn thiện chương trình bồi dưỡng trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho CBCS. “CATP Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc bồi dưỡng trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho CBCS”, chỉ huy Phòng TCCB vui mừng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phòng TCCB đã báo cáo đề xuất, xây dựng và triển khai Kế hoạch số 421/KH-PX13-Đ1, về thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ theo yêu cầu của Bộ Công an. Kết quả hết sức tích cực: CATP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong cả nước về tiến độ số hóa hồ sơ cán bộ. 

Không có trường hợp nào sai phạm, phải xử lý kỷ luật

Đó là một trong những kết quả nổi bật trong công tác chính trị tư tưởng quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Phòng TCCB. Thông qua sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ chiến sĩ Phòng TCCB đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa; tư thế lễ tiết tác phong, ứng xử văn minh, lịch sự; tinh thần trách nhiệm, thái độ và ý thức trách nhiệm với công việc được giao.

100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND và các chế độ công tác của ngành, không có trường hợp nào sai phạm, phải xử lý kỷ luật. Trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Phòng TTCB có 5 tập thể và 12 cá nhân được các cấp khen thưởng, 10 gương “Người tốt, việc tốt” được UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng.

Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đội công tác thường xuyên tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng lực lượng tại các buổi sinh hoạt chính trị, họp chi bộ và họp giao ban định kỳ.

Thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Phòng TCCB đã kết hợp giữa tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền với việc chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn. 

Năm 2017 được Bộ Công an xác định là năm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, Phòng TCCB đã tham mưu Giám đốc CATP ban hành Kế  hoạch 399 và 2 Đề án về nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Qua bước đầu triển khai thực hiện, các đồng chí lãnh đạo chỉ huy tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa kết hợp với nhận xét đánh giá của đồng chí, đồng đội đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi trong toàn CATP.

Chặng đường 5 năm vừa qua, Phòng TCCB đã thu lượm được nhiều “trái ngọt”. Đó là liên tục đạt danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng từ 2013 đến năm 2016; từ năm 2014 đến năm 2016 liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Năm 2017, đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc…

Mỗi sự ghi nhận, phần thưởng ấy đã và đang tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ của Phòng TCCB nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top