Ai sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

0 Phương Minh
(ANTĐ) - Bảo hiểm thất nghiệp sẽ góp phần ổn định đời sống, hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp. Dự kiến vào ngày 1/1/2009, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được thực thi.

Ai sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

(ANTĐ) - Bảo hiểm thất nghiệp sẽ góp phần ổn định đời sống, hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp. Dự kiến vào ngày 1/1/2009, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được thực thi.

Đối tượng hưởng bảo hiểm

Hàng năm có trên 1 triệu người đến tuổi lao động, nhưng số người tìm được việc làm chỉ có hạn. Cùng với đó trong quá trình chuyển đổi, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, một số người lao động bị mất việc làm...

Vì vậy, bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp hỗ trợ người lao động một khoản tài chính đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động trong thời gian mất việc, tìm việc làm.

Người lao động ở một Công ty xuất khẩu thủy sản.

Những đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân -Việt Nam làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; làm việc cho cơ quan, tổ chức, cho cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ và sử dụng lao động Việt Nam..., có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12-36 tháng, đều thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động, của pháp luật về cán bộ, công chức; đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp và có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp quy định; chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp...

Mức trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Nếu người lao động tham đóng bảo hiểm theo quy định sẽ hưởng trợ cấp khi thất nghiệp.

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định: 3 tháng, nếu có 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 6 tháng nếu có từ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 9 tháng nếu có từ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 12 tháng nếu có từ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Trong thời gian trên, người lao động được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm và sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp...

Phương Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top