97% nước thải đô thị không được xử lý

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, có khoảng 92% dân số đô thị nước ta được trang bị các công trình vệ sinh, tại các vùng nông thôn, tỷ lệ này là 51%; tỷ lệ bao phủ mạng lưới thoát nước ở các đô thị chỉ đạt khoảng 30-70%.

97% nước thải đô thị không được xử lý

(ANTĐ) - Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, có khoảng 92% dân số đô thị nước ta được trang bị các công trình vệ sinh, tại các vùng nông thôn, tỷ lệ này là 51%; tỷ lệ bao phủ mạng lưới thoát nước ở các đô thị chỉ đạt khoảng 30-70%.

Đặc biệt, mới chỉ có 3% nước thải đô thị được xử lý. Trong khi đó, mục tiêu đề ra trong chiến lược Quốc gia về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn thì đến năm 2010 là 70% và đến năm 2020 là 100% số hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến 2010 và tầm nhìn đến 2020 chỉ rõ đến năm 2010 đạt tỷ lệ 40% các khu đô thị có trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Theo các chuyên gia, khó có thể đạt được mục tiêu trên bởi trở ngại rất lớn về tài chính.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top