75.700 căn hộ chưa được mua

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Ngày 21-2, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn giải quyết các trường hợp người thuê nhà đã nộp đơn mua nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP trước ngày 31-12-2010 (thời hạn dừng việc bán nhà).

75.700 căn hộ chưa được mua

(ANTĐ) - Ngày 21-2, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn giải quyết các trường hợp người thuê nhà đã nộp đơn mua nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP trước ngày 31-12-2010 (thời hạn dừng việc bán nhà).

Theo đó, việc chậm giải quyết hồ sơ mua nhà trước ngày 31-12-2010 một phần có nguyên nhân từ đội ngũ cán bộ ở địa phương mỏng, yếu về chuyên môn. Theo thống kê, từ năm 1994 đến nay, trong tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 15,4 triệu m2, tương ứng 362.000 căn, cả nước đã bán được 286.300 căn, tương đương 86%.

Chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê đã tạo điều kiện cho một bộ phận người dân, chủ yếu là cán bộ, công chức, được quyền sở hữu và tự cải thiện nhà ở của mình, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top