70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam: Luôn gắn bó mật thiết với nhân dân

0 Huệ Linh

ANTĐ Qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước ta, thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

ảnh 1ĐBQH chất vấn thành viên Chính phủ tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
 
Trong 70 năm trưởng thành, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với các cử tri, luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá cho việc củng cố, nâng cao Quốc hội khóa sau. 

Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cần được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, có mục tiêu định hướng rõ ràng, bước đi chắc chắn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân ủy thác.

Việc gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt đầy đủ, hiểu sâu sắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân là nhân tố quan trọng bảo đảm cho Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của Quốc hội, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ và tăng cường niềm tin của cử tri đối với Quốc hội.

Thực tế hoạt động của Quốc hội cho thấy, có những vấn đề được quyết định không dễ dàng mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, qua đó các quyết định có tính chính xác cao hơn, tạo sự đồng thuận tốt hơn, giúp công tác chỉ đạo điều hành thuận lợi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, phù hợp với ý nguyện của nhân dân.

Với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội trong thời gian tới là khá nặng nề. Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mở cửa và hội nhập quốc tế đòi hỏi Quốc hội phải tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, nâng cao hiệu quả giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tiếp tục chủ động và tích cực triển khai hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách đối ngoại mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top