66 tỷ đồng xử lý chất thải bệnh viện

0 Thành Nam
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại các bệnh viện. Theo đó, toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của dự án được tổ chức thành 1 gói thầu “Xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại 12 bệnh viện và cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội” có giá hơn 66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

66 tỷ đồng xử lý chất thải bệnh viện

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại các bệnh viện. Theo đó, toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của dự án được tổ chức thành 1 gói thầu “Xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế tại 12 bệnh viện và cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội” có giá hơn 66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

UBND TP yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trình bày trong hồ sơ dự án. Đồng thời, tiến hành thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với giá trị các nội dung công việc tương ứng, đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án đã được duyệt.                      

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top