50% bộ ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Sau 1 năm thi hành, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đến nay mới có 50% số bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị trực tuyến “Đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”, sáng nay 16/5.

Theo đó, ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 21/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.  

Tuy nhiên, tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm. Đến nay mới có khoảng 50% Bộ, ngành, địa phương ban hành.

Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản. Có thể kể đến Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính, một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền. Trong đó, một số Bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng quy định phân cấp đã ban hành trước thời điểm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành. 

“Điều này có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Nguyên nhân do một số Bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công” - ông La Văn Thịnh cho biết.

ảnh 1

Một nửa số bộ, ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện Nghị định quy định về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng - Xây dựng - Chuyển giao theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2019. 

Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện hiện đại hóa quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công để quản lý tất cả các tài sản công được quy định tại Luật. 

Ngoài ra, Bộ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top