35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo

0 Thái Nguyên
(ANTĐ) - Với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 7,2% trong thập kỷ trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, 35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. Những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua rất ấn tượng. Đây là nhận xét tại báo cáo của Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của Ngân hàng Thế giới (WB).

35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo

(ANTĐ) - Với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 7,2% trong thập kỷ trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, 35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. Những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua rất ấn tượng. Đây là nhận xét tại báo cáo của Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của Ngân hàng Thế giới (WB).

IEG nhận định, năm 2009 Việt Nam đã chuyển từ nước nghèo sang nước có thu nhập trung bình. Dịch vụ cung cấp nước và các tiện nghi vệ sinh được mở rộng, 95% dân số đã được sử dụng điện và 90% được sử dụng hệ thống đường bộ trong mọi điều kiện thời tiết. Điều kiện sống của nhân dân các khu vực miền núi cũng như các dịch vụ y tế được cải thiện. WB nhấn mạnh, sự bền vững của tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt khi nền kinh tế hội nhập hơn với nền kinh tế thế giới.

Thái Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top