34,4 tỷ đồng để GPMB Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

0 T.Nam
(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý để Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chuyển 34,4 tỷ đồng tiền kinh phí giải phóng mặt bằng trong kế hoạch vốn 2008 của Ban Quản lý cho UBND TP Hà Nội để phục vụ công tác GPMB khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

34,4 tỷ đồng để GPMB Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý để Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chuyển 34,4 tỷ đồng tiền kinh phí giải phóng mặt bằng trong kế hoạch vốn 2008 của Ban Quản lý cho UBND TP Hà Nội để phục vụ công tác GPMB khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo quản lý, sử dụng kinh phí và khẩn trương triển khai việc GPMB bảo đảm yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

Theo dự kiến ban đầu, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (năm 2006), Bảo tàng này sẽ được động thổ vào năm 2007 và có thể hoàn thành năm 2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án đã bị chậm tiến độ so với dự kiến. Giữa năm 2008, Bộ Xây dựng đã từng kiến nghị Chính phủ cho phép giãn tiến độ khởi công công trình.

T.Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top