23 chung cư nguy hiểm đang đợi Quy chế cải tạo!

0 Phương Minh
(ANTĐ) - Dự thảo về Quy chế cải tạo, xây dựng chung cư cũ được cơ quan chức năng của thành phố đưa ra lấy ý kiến từ nhiều năm nay, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chỉ là ... dự thảo!

23 chung cư nguy hiểm đang đợi Quy chế cải tạo!

(ANTĐ) - Dự thảo về Quy chế cải tạo, xây dựng chung cư cũ được cơ quan chức năng của thành phố đưa ra lấy ý kiến từ nhiều năm nay, nhưng cho đến thời điểm này vẫn chỉ là ... dự thảo!

Và mới đây, các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội một lần nữa lại đưa ra thảo luận về dự thảo Quy chế cải tạo, xây dựng chung cư cũ, xem xét ý kiến đóng góp của cơ quan Mặt trận Tổ quốc.

Theo Dự thảo Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp được tiến hành theo phương thức xã hội hóa.

Chung cư nguy hiểm B6 -Giảng Võ.

Dự án, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ thực hiện trên nguyên tắc 2/3 tổng số chủ sở hữu nhà ở hợp pháp trong phạm vi dự án đồng tình với phương án di chuyển, tạm cư, tái định cư được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận, huyện phê duyệt.

Sở TNMT& NĐ cho rằng việc doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư vào cải tạo chung cư cũ chính là yếu tố xã hội hóa, người dân đã được hưởng quyền lợi khi nhận lại diện tích tái định cư có hệ số gấp 1,3 diện tích cũ.

Để đẩy nhanh tiến trình cải tạo lại các nhà chung cư cũ, UBND thành phố sẽ chỉ định đơn vị lập quy hoạch tổng thể, tổ chức điều tra xã hội học, đánh giá chất lượng công trình và điều kiện sử dụng...

Chung cư nguy hiểm như thế này sẽ trụ được bao lâu nữa.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch cải tạo tổng thể, được ưu tiên tham gia thực hiện dự án đầu tư đối với từng công trình cụ thể, phù hợp với Luật Xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản.

Sau 12 tháng kể từ ngày được giao nhiệm vụ, nếu chủ đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án không thể đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của thành phố, thì sẽ  bị thu hồi giao chủ đầu tư khác đủ năng lực tổ chức thực hiện.

Đối với chung cư nguy hiểm (như B6- Giảng Võ...) sẽ thực hiện theo Luật Nhà ở, thành phố toàn quyền quyết định mọi việc, trong đó có cả việc chỉ định nhà đầu tư.

UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức di chuyển ngay các hộ đến tạm cư tại quỹ nhà tạm cư của thành phố, nhằm đảm bản an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Các hộ gia đình phải di dời được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp về tạm cư, tái định cư.

Dự thảo Quy chế cải tại, xây dựng chung cư cũ sớm được ban hành trong thời gian tới, đó là khung pháp lý để đẩy nhanh việc cải tạo, xây dựng các chung cư cũ .

23 khu chung cư cũ, nguy hiểm của Hà Nội cần được cải tạo, xây dựng lại đang chờ đợi Quy chế cải tạo này.

Phương Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top