2 cơ sở bia hơi gây ô nhiễm môi trường

0 Thu Hạnh
(ANTĐ) - Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã công bố kết quả phân tích mẫu nước thải tại 2 cơ sở kinh doanh bia hơi Lan Chín, địa chỉ ở số 1 Láng Hạ và 218 Trần Duy Hưng. Chỉ số phân tích cho thấy, nước thải ra môi trường của 2 cơ sở này vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

2 cơ sở bia hơi gây ô nhiễm môi trường

(ANTĐ) - Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã công bố kết quả phân tích mẫu nước thải tại 2 cơ sở kinh doanh bia hơi Lan Chín, địa chỉ ở số 1 Láng Hạ và 218 Trần Duy Hưng. Chỉ số phân tích cho thấy, nước thải ra môi trường của 2 cơ sở này vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Nước thải tại 2 cơ sở kinh doanh bia hơi Lan Chín vượt tiêu chuẩn cho phép

Chỉ số ô nhiễm nước thải của cơ sở kinh doanh bia hơi Lan Chín, số 1 Láng Hạ cho thấy: Thông số ô nhiễm BOD5 (nhu cầu oxi sinh hoá) vượt tiêu chuẩn 11,8 lần; chất rắn lơ lửng vượt gần 2 lần; tổng chất rắn hoà tan vượt hơn 1 lần; Amoni vượt 3,3 lần; dầu mỡ động vật vượt 41 lần; cá biệt,  Coliform (vi sinh vật có hại) vượt 466 lần. Kết quả phân tích mẫu nước của cơ sở kinh doanh bia hơi Lan Chín, ở 218 Trần Duy Hưng: BOD5 vượt tiêu chuẩn gần 3 lần; chất rắn lơ lửng vượt 1,5 lần; Amoni vượt 1,7 lần; dầu mỡ động vật vượt 21 lần; Coliform vượt 7.666 lần.

Theo chỉ huy Đội 2.1 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, hành vi trên của 2 cơ sở đã vi phạm điểm b, khoản 4, điều 10, Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31-12-2009, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên, trong trường hợp lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 50m3/ngày.

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính với các vi phạm của 2 cơ sở trên, đồng thời báo cáo đề xuất Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm theo thẩm quyền.                         

Thu Hạnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top