190.000 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Báo cáo sơ bộ từ các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai cho biết, đã phát hiện khoảng 190.000 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích 8.000ha. Trong đó, có các vấn đề như chuyển nhượng trái pháp luật, cấp đất, giao đất trái thẩm quyền...  Những sai phạm này chủ yếu là ở cấp xã, đặc biệt xã ven đô, nơi có quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp đang phát triển mạnh.

190.000 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

(ANTĐ) - Báo cáo sơ bộ từ các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai cho biết, đã phát hiện khoảng 190.000 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích 8.000ha. Trong đó, có các vấn đề như chuyển nhượng trái pháp luật, cấp đất, giao đất trái thẩm quyền...  Những sai phạm này chủ yếu là ở cấp xã, đặc biệt xã ven đô, nơi có quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp đang phát triển mạnh.

Trong khi đó, theo Bộ TN-MT, kết quả kiểm tra cho thấy cả nước đã có trên 144.000 tổ chức đang sử dụng trên 7,8 triệu ha đất. Trong đó, có 1,97% số tổ chức cho thuê trái phép, cho mượn đất trái phép; 2,85% số tổ chức được giao đất nhưng chưa sử dụng; 2,29% số tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích.

Đặc biệt, có tới 20% tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền trước Luật Đất đai năm 1993 nhưng chưa chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top