18 trường đại học tuyển vượt quy mô tối đa

0 Vinh Hương

ANTĐ Theo Thông tư số 32 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 1-2-2016, các trường đại học không được có quá 15.000 sinh viên hệ chính quy. 

Các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe phải đảm bảo quy mô tối đa không quá 8.000 sinh viên. Trường khối ngành nghệ thuật có quy mô không được quá 5.000 sinh viên. Bộ GD-ĐT cho biết, trong 219 trường đại học hiện nay, có 18 trường vượt quy mô tối đa. Trong đó, 3 trường vượt nhiều nhất là ĐH Cần Thơ; ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top