1.700 đại biểu tham dự đại hội các dân tộc thiểu số

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Sáng qua 17-3, Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS) cho biết, trong thời gian 7 tháng, 311 huyện và 51 tỉnh trên địa bàn cả nước đã tổ chức thành công đại hội đại biểu các DTTS. Trong đó, huyện tổ chức sớm nhất là Lục Ngạn (Bắc Giang), tỉnh tổ chức sớm nhất là Kon Tum.

1.700 đại biểu tham dự đại hội các dân tộc thiểu số

(ANTĐ) - Sáng qua 17-3, Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (DTTS) cho biết, trong thời gian 7 tháng, 311 huyện và 51 tỉnh trên địa bàn cả nước đã tổ chức thành công đại hội đại biểu các DTTS. Trong đó, huyện tổ chức sớm nhất là Lục Ngạn (Bắc Giang), tỉnh tổ chức sớm nhất là Kon Tum.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết, thông qua đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh đã tổng kết đánh giá được phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đại hội khẳng định đường lối nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử, tiếp nối thành công của đại hội cấp huyện, cấp tỉnh, đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 12 và 13-5 tới. Đây là lần đầu tiên đại hội toàn quốc các DTTS được tổ chức với sự tham dự đầy đủ của các đại biểu đến từ 53 DTTS. Đại hội sẽ có khoảng 1.700 đại biểu tham dự, trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là 103 tuổi, đại biểu nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi.    

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top