150 tỷ đồng cho một số dự án về môi trường

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1030/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, từ nay đến năm 2015, ngân sách dự kiến dành cho một số dự án thuộc Đề án là 150 tỷ đồng.

150 tỷ đồng cho một số dự án về môi trường

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1030/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, từ nay đến năm 2015, ngân sách dự kiến dành cho một số dự án thuộc Đề án là 150 tỷ đồng.

Theo Đề án, hoạt động cung cấp nước sạch, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải, phế liệu... sẽ được chú trọng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, xử lý và cải thiện chất lượng môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái.

Mọi tổ chức, cá nhân đều được Nhà nước khuyến khích tham gia phát triển công nghiệp môi trường theo hướng kết hợp hài hòa giữa 3 lĩnh vực: dịch vụ môi trường, thiết bị môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường.

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top