120 tỷ đồng cho dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa thông báo kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010 cho dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Theo đó, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc làm đại diện chủ đầu tư, với tổng mức kế hoạch năm 2010 là 120 tỷ đồng.

120 tỷ đồng cho dự án Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa thông báo kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010 cho dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Theo đó, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc làm đại diện chủ đầu tư, với tổng mức kế hoạch năm 2010 là 120 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng  yêu cầu Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai bố trí kế hoạch đầu tư chi tiết cho từng mục tiêu, hạng mục công trình của dự án trên tổng mức kế hoạch được giao trước ngày 1-3-2010 để triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư đúng tiến độ. Được khởi công từ năm 2003, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội phải hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2007 song tới nay dự án hầu như chưa triển khai, thậm chí chưa hoàn tất GPMB.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top