100% phụ nữ Thủ đô đã được tiếp cận dịch vụ y tế

0 Tiến Hưng
(ANTĐ) - Hôm qua, 16-4, đoàn giám sát Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện vấn đề bình đẳng giới và thi hành Luật Bình đẳng giới tại Hà Nội.

100% phụ nữ Thủ đô đã được tiếp cận dịch vụ y tế

(ANTĐ) - Hôm qua, 16-4, đoàn giám sát Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện vấn đề bình đẳng giới và thi hành Luật Bình đẳng giới tại Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, ngay sau khi Luật Bình đẳng giới được ban hành và có hiệu lực, Hà Nội đã chủ động phối hợp lồng ghép thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong công tác phổ biến giáo dục luật hàng năm, tổ chức tập huấn phổ biến nội dung cho nhiều cán bộ, chuyên viên, cộng tác viên... có liên quan đến vận động, triển khai luật này.

Đặc biệt, thành phố đã thực hiện lồng ghép các quy định của pháp luật bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp trên địa bàn.

Nhờ đó, các mục tiêu cụ thể đều đạt được những kết quả tích cực, như bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế - lao động, giáo dục đào tạo. Riêng trong lĩnh vực y tế, 100% phụ nữ Thủ đô đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế, 99% phụ nữ có thai được khám trên 3 lần.

Tiến Hưng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top