Chính thức công bố lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn và tín dụng bất động sản

  • 22/11/2019 10:40
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước công bố lộ trình để từng bước siết chặt tỉ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn từ năm 2020 đến 2022, theo đó sẽ giảm từ 40% xuống còn 30%.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 22/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2020, quy định lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Theo đó, từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 40%. Từ 1/10/2020 - 30/9/2021 tỷ lệ tối đa là 37%; từ 1/10/2021 đến 30/9/2022 là 34%. Sau 1/10/2022 tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ chỉ còn 30%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm xuống 30% vào tháng 10/2022

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm xuống 30% vào tháng 10/2022

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng hệ số rủi ro từ 50% - 150% đối với các khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống.

Trong đó, điểm đáng chú ý là khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống có số dư nợ gốc từ 3 tỉ đồng trở lên chịu hệ số rủi ro là 150%.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước siết mạnh cho vay bất động sản, áp dụng từ 2020. Theo đó, tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% hiện nay lên 200%.

Các khoản phải đòi được đảm bảo toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ có hệ số rủi ro 50%.

Còn tỉ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 85% đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục