Chính thức cho doanh nghiệp gặp khó do dịch bệnh tạm dừng đóng BHXH, không tính lãi chậm nộp

  • 19/03/2020 10:48
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, các địa phương phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lạm dụng, trục lợi.
Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề du lịch, lưu trú, vận tải hành khách, nhà hàng... gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có thể tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề du lịch, lưu trú, vận tải hành khách, nhà hàng... gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có thể tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, nếu không có dấu hiệu vi phạm. 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Để triển khai nhiệm vụ này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch UBND tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch Covid-19 gây ra tiến hành lập hồ sơ.

Sau đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, thì kịp thời phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra, nếu không có dấu hiệu vi phạm. 

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh hằng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào các quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6-2020), bảo hiểm xã hội các tỉnh phải kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ tất cả quỹ bảo hiểm xã hội. Trong đó, doanh nghiệp phải đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất do thời gian tạm dừng trước đó.

Tin cùng chuyên mục