Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng

  • 10/06/2011 03:25
  • 0 bình luận
  • Thái nguyên
  • In bài
(ANTĐ) - Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - ông Nguyễn Văn Giàu sau 5 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và gần 4 tháng thực hiện NQ 11 của Chính phủ.

Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng

(ANTĐ) - Đây là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - ông Nguyễn Văn Giàu sau 5 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và gần 4 tháng thực hiện NQ 11 của Chính phủ.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm đạt 6,92%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (7,46%). Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là dưới 20%. Qua đó có thể khẳng định, tăng trưởng tín dụng đang đi đúng với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, trong điều kiện phải thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát thì tín dụng đã được tập trung ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất.

Riêng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu tăng trưởng tín dụng đã đạt 25% (trong khi tăng chung chỉ là 6,92%). Đối với khu vực phi sản xuất, nếu như cuối năm 2010 tỷ trọng tín dụng chiếm 18,87% thì đến cuối tháng 5-2011 chỉ còn chiếm 16,91%. Rõ ràng, kết quả thực hiện nhiệm vụ đang đi đúng hướng theo mục tiêu điều hành của Chính phủ và NHNN.    

Thái nguyên

Tin cùng chuyên mục