Chính sách có hiệu lực từ tháng 12-2016: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

  • 01/12/2016 07:32
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm, các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện… Đó là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12-2016.

Chính sách có hiệu lực từ tháng 12-2016: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện ảnh 1Từ ngày 1-12, việc xả thải chưa qua xử lý của các khu kinh doanh, dịch vụ sẽ bị xử lý nghiêm (ảnh chụp tại làng tái chế nhôm Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 

Theo Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị  trường chứng khoán, hành vi làm giả hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt 400-700 triệu đồng. Hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn hoặc không thuyết minh trong báo cáo tài chính năm về sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bị phạt từ 50-70 triệu đồng. Phạt từ 50-70 triệu đồng nếu nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn từ trên 24-36 tháng… Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2016.

Còn theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác, từ ngày 20-12, các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự. 

Nghị định 142/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng nêu rõ, tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu, hành vi gây xung đột thông tin trên mạng hoặc thông tin, hệ thống thông tin bị tổn hại phải có trách nhiệm thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan nghiệp vụ và chủ quản hệ thống thông tin. Cơ quan nghiệp vụ có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin do các tổ chức, cá nhân thông báo về xung đột thông tin trên mạng và có trách nhiệm thông báo kết quả khắc phục với tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin khi được yêu cầu. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12.

Theo Quyết định 5/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, từ ngày 16-12, tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có thể lựa chọn một trong các hình thức: Gửi hồ sơ; Nhận kết quả; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Khu kinh doanh, dịch vụ phải xử lý toàn bộ nước thải 

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường nêu rõ, từ ngày 1-12, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải lập quy hoạch giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, thuận lợi cho phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Cụm công nghiệp phải có hệ thống thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn. Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, phải bảo đảm xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và có hệ thống thoát nước hoạt động đủ công suất, ổn định. Làng nghề để được công nhận phải đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường như có phương án bảo vệ môi trường làng nghề, có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, có điểm tập kết chất thải rắn…

Còn theo Thông tư 43/2016/TT-BCA cán bộ, chiến sĩ CAND khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT đúng quy định thì được quỹ KCB BHYT thanh toán các chi phí trong phạm vi: Chi phí phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phí vận chuyển. Chi phí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT gồm thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn. Quy định này có hiệu lực từ ngày 9-12.

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường (QLTT) quy định, công chức QLTT là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức QLTT: Kiểm soát viên cao cấp thị trường; Kiểm soát viên chính thị trường; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, ban hành 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, như: ≥ 80% trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; ≥ 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-12.

Ngoài ra, 9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc cũng có hiệu lực từ tháng 12-2016. Đó là QCKTQG về điện từ trường tần số cao, về chiếu sáng, về tiếng ồn…

Tin cùng chuyên mục