Chính phủ đề nghị sửa Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong năm 2019

  • 10/12/2018 13:18
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Sáng nay, 10-12, Chính phủ đã trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Ảnh: Quốc hội)

Chánh án TAND TC Nguyễn Hòa Bình đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Ảnh: Quốc hội)

ề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Ảnh: Quốc hội)

Tại ngày làm việc đầu tiên của phiên họp thứ 29 vào sáng nay, 10-12, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ngoài Tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; UBTVQH cũng nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TAND TC) Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình đề nghị xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình về đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Cụ thể, theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, Chính phủ báo cáo UBTVQH đề nghị bổ sung dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8).

Còn theo tờ trình do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày trước UBTVQH, TAND Tối cao đề nghị bổ sung Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019 theo lộ trình: trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào tháng 10-2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận lần thứ hai và thông qua dự thảo Luật vào tháng 5-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu thảo luận tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu thảo luận tại phiên họp

Trong khi đó, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình UBTVQH xem xét trình Quốc hội đưa nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019.

Thay mặt cơ quan thẩm tra các tờ trình nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, căn cứ vào các tờ trình và lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Ủy ban Pháp luật kiến nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với 6 dự án luật gồm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Riêng với dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2019) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5-2020.

Qua thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, đối với nhóm luật về tổ chức bộ máy thì Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã có các kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết Trung ương nên cần bám sát kế hoạch để tổ chức thực hiện, cố gắng hoàn thành theo đúng lộ trình vào năm 2019, chậm nhất đầu năm 2020 thông qua.

Chủ tịch Quốc hội cũng ủng hộ đưa dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; đồng thời đề nghị rà soát kỹ lưỡng để khi đưa ra thiết chế mới không làm chồng chéo các quy định hiện hành, tiếp tục nghiên cứu kinh nghiêm quốc tế để vận dụng phù hợp.

Tin cùng chuyên mục