Chiến tranh dưới góc nhìn Khuất Quang Thụy

  • 10/03/2015 07:04
  • 0 bình luận
  • MAI PHƯƠNG
  • In bài

ANTĐ - Viết về cuộc đối chiến giữa cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 320 Quân đội nhân dân Việt Nam với các tướng lĩnh, sĩ quan và binh lính Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, tiểu thuyết “Đối chiến” của nhà văn Khuất Quang Thụy được NXB Trẻ ấn hành. 

Thông qua các nhân vật trong tiểu thuyết, chúng ta hiểu thêm về quyết tâm chiến lược của mỗi bên, từ đó thấy rõ tinh thần chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cao cả, thiêng liêng.  Đây cũng là lần đầu tiên các sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng hòa được nhìn một cách khách quan và đầy tâm trạng, khác xa với cái nhìn phiến diện đã có. Sách có giá bìa 130.000 đồng.  

Tin cùng chuyên mục