• "Chiếc cầu nối nhịp tri thức” của Bridgestone Việt Nam nhận giải thưởng CSR Gold Award

    "Chiếc cầu nối nhịp tri thức” của Bridgestone Việt Nam nhận giải thưởng CSR Gold Award

    ANTD.VN -  Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam (Bridgestone) khép lại một năm 2020 ý nghĩa với chuỗi chương trình an sinh xã hội nhằm chung tay đưa Việt Nam vươn xa. Đồng thời, chương trình “Chiếc cầu nối nhịp tri thức” của Bridgestone Việt Nam đã vinh dự nhận được giải thưởng CSR Gold Award cho chương trình vì cộng đồng xuất sắc nhất của tổ chức The Pinnacle Group International trao tặng.