Chiếc bình rỗng không

  • 13/03/2013 06:30
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Giữa mùa hạn hán, muôn loài đều rúc sâu vào hang tránh nắng, cáo và khỉ mấy ngày liền không có thứ gì bỏ bụng. Trên đường lang thang đi kiếm ăn, chúng chợt phát hiện một cái hang, bên trong hang có một bức tượng thần và hai cái bình bằng sứ.

Con cáo lập tức quỳ mọp xuống trước bức tượng cầu khấn: “Chúng tôi đã mấy ngày nay không có thứ gì để ăn, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ chết đói mất, xin ngài thương xót…”. Bức tượng thần liền lên tiếng: “Ở đó có hai cái bình, một cái đựng đầy thức ăn, còn một cái thì trống rỗng, tuy nhiên các ngươi hãy cân nhắc kỹ vì chỉ được phép chọn một lần duy nhất”.

Cáo đi quanh hai chiếc bình, quan sát kỹ một hồi rồi nói: “Ngài bảo một trong hai chiếc bình có đựng đầy thức ăn, nhưng xem ra thì cả hai chiếc đều trống không, chẳng có gì”. Nó chưa dứt lời, đã nghe thấy một chiếc bình kêu lên: “Ta không phải là bình rỗng”. Con cáo thấy vậy liền chọn ngay chiếc bình lặng im. Mở ra, quả nhiên bên trong đầy thức ăn.

Khỉ hết sức ngạc nhiên, liền hỏi cáo: “Sao anh lại biết chiếc bình không nói gì có thức ăn?”. Cáo cười lớn: “Những người trong bụng rỗng không thường sợ nhất là bị người khác nói anh ta trống toác. Trái lại, những người trong bụng đựng một bồ chữ nghĩa thì người khác có nói gì anh ta cũng mặc kệ mà thôi”. 

(Theo Rensheng)

Tin cùng chuyên mục