Chi tiết vị trí các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vừa được phê duyệt tại Hà Nội

  • 19/02/2020 15:34
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật, đúng mạng lưới đã được thành phố duyệt.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố”. 

Trong đó, 8 nơi giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm công nghiệp theo quyết định được duyệt là các cơ sở: giết mổ gia cầm Phú Nghĩa - Chương Mỹ; giết mổ lợn Phú Nghĩa - Chương Mỹ; giết mổ gia súc Đông Thành - Đông Anh; giết mổ gia súc Foodex - Đan Phượng; giết mổ gia súc Lệ Chi - Gia Lâm; giết mổ gia súc, gia cầm Minh Hiền - Thanh Oai; giết mổ gia súc, gia cầm Vinh Anh - Thường Tín; giết mổ gia súc, gia cầm Minh Phú - Sóc Sơn.

8 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cụ thể tại: xã Hồng Phong - Chương Mỹ; xã Tốt Động - Chương Mỹ; xã Thọ An - Đan Phượng; xã Liên Mạc - Mê Linh; Sen Chiểu - Phúc Thọ; Minh Trí - Sóc Sơn; xã Bình Mình - Thanh Oai; xã Thắng Lợi - Thường Tín... và 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung quy mô nhỏ.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định; tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn kịp thời, phù hợp thực tiễn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành, đơn vị: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã: thực hiện Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục