Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội

  • 16/09/2015 19:20
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTĐ - Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ vừa được UBND TP Hà Nội ban hành xác định chi tiết chiều cao xây dựng cho từng tuyến phố.

Theo Quy chế, khu phố cũ Hà Nội nằm trên địa bàn 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng có diện tích gần 508ha (không bao gồm các khu phố cổ, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình phía Nam phố Hoàng Hoa Thám), với 215 ô phố và khoảng 150 tuyến phố.


Quy định chung trong khu vực phố cũ được Hà Nội đưa ra đối với các công trình xây dựng đặc trưng từ 4 - 6 tầng (khoảng 16 - 22m), mật độ xây dựng tại các ô phố không quá 70%. Mật độ dân số trong khu vực phố cũ được Hà Nội hướng đến khoảng 230 người/ha.


Sau đây là chi tiết quy định cụ thể chiều cao các công trình xây dựng tại các phố trên khu phố cũ:


Quận Ba Đình:

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 1

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 2

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 3

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 4

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 5

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 6

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 7

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 8

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 9

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 10

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 11

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 12Quận Hoàn Kiếm:

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 13

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 14

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 15

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 16

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 17

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 18

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 19

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 20

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 21

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 22

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 23

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 24

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 25

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 26

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 27

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 28

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 29Quận Hai Bà Trưng:

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 30

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 31

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 32

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 33

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 34

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 35

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 36

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 37

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 38

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 39

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 40

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 41

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 42


Quận Tây Hồ:

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 43

Chi tiết quy định chiều cao công trình xây dựng trên khu phố cũ Hà Nội ảnh 44

Tin cùng chuyên mục