Chi tiết 10 quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Sở GTVT vừa bị bãi bỏ

  • 24/03/2020 11:30
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa quyết định bãi bỏ 10 quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.

Chủ tịch UBND Thành phố UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 bãi bỏ 10 quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

Cụ thể đó là các quy trình: Cấp lại GPKD đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan nội dung Giấy phép; Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa; Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa;

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải; Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải;

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông; Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc;  Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến; Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Tin cùng chuyên mục