Chi thường xuyên chiếm gần 70% chi ngân sách 11 tháng đầu năm

  • 09/12/2018 10:33
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tính chung 11 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển chiếm khảng 19,8% tổng chi ngân sách; chi thường xuyên chiếm 69,5%; còn lại là chi trả nợ lãi.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, trong tháng 11, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại ước đạt gần 743 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, công tác quản lý thu nội địa 11 tháng đầu năm đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Thu ngân sách 11 tháng đầu năm khá tích cực

Thu ngân sách 11 tháng đầu năm khá tích cực

Trong tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

Còn với lực hượng Hải quan, tính đến ngày 15/11/2018 đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; Đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng; Cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Đối với thu từ dầu thô, tháng 11 thực hiện ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt gần 58 nghìn tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017.

Về chi ngân sách, tổng chi tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng; Chi trả nợ lãi đạt hơn 98 nghìn tỷ đồng; Chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính chung 11 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển chiếm khảng 19,8% tổng chi ngân sách; chi thường xuyên chiếm 69,5%; còn lại là chi trả nợ lãi.

Tính đến hết ngày 30/11/2018, lũy kế chi thường xuyên đã thực hiện kiểm soát qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 76,6% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 14.105 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 35,2 nghìn tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục